Categorie ARBEIDSPREVENTIE

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk , ook de “welzijnswet” genoemd, is de basiswet op het vlak van de veiligheid en de gezondheid op het werk. Deze wet schept namelijk een kader waarin de uitvoeringsbesluiten genomen worden. Deze uitvoeringsbesluiten worden voor het merendeel gebundeld in de Codex over het welzijn op het werk (april 2017) en het Koninklijk besluit betreffende Tijdelijke en Mobiele bouwplaatsen (25 januari 2001). De besluiten in deze codex zijn opgebouwd volgens een filosofie die vernieuwend is ten opzichte van deze waarvan uitgegaan werd in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), de vroegere codificatie van voorschriften inzake arbeidsveiligheid en -gezondheid. In deze opleiding wordt, afhankelijk van de behoefte binnen uw organisatie, stilgestaan bij een aantal basisbeginselen van de wet welzijn, en wordt meer specifiek gesproken over alle nieuwigheden die warden toegevoegd of aangepast.

Cat.

Sub.cat.

Opleiding

Veiligheidspreventie

Veiligheid op het werk

 • WELZIJNSWETGEVING: HERKENNEN EN BEOORDELEN VAN RISICO’S
 • WELZIJNSWETGEVING: INITIATIE ALGEMENE VEILIGHEID
 • WELZIJNSWETGEVING: LAST MINUTE RISICO-ANALYSE

VCA

 • VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN “VCA”
  • BASIS-VCA voor uitvoerende medewerkers
  • VOL-VCA voor leidinggevenden

Elektriciteit

 • BA4 – Gewaarschuwde personen
 • BA5 – Vakbekwame personen

Specifieke risico’s

 • INITIATIE WERKEN IN BESLOTEN RUIMTE
 • Opleiding: “Werken met onafhankelijke adembescherming”

Asbest

 • Opleiding Asbest
  • Opleiding: “Asbest, beheersen en herkennen”
  • Opleiding: “Asbest, eenvoudige handelingen”
  • Opleiding: “Asbest slopen en verwijderen”

Werken op hoogte

 • Hoogwerker (incl. Schaarlift)
 • Steiger (1-2-3)

Aanslaan van lasten

 • Aanslaan en uitwijzen van kritieke en niet-kritieke lasten
 • Rolbrug (Cabine / Kabelbediening / afstandbediening)
 • Autolaadkraan
 • Snelmontagekraan (afstandsbediening)

Logistiek

 • Heftruck
 • Reachtruck
 • Verreiker