Code de la Route et constat d'accident

Datum(s): 
zaterdag, 30 juni, 2018 - 08:30 to 16:30

Een opfriscursus wegcode en het invullen van een Europees aanrijdingsformulier die toegankelijk is voor chauffeurs met rijbewijzen C en D.

De module is erkend door de FOD Mobiliteit in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs voor 7 kredietpunten. Kredietpunten zijn slechts 5 jaar geldig. Je dient binnen de 5 jaar na de eerste cursus het totaal van 35 kredietpunten te behalen om de code nascholing (code 95) op het rijbewijs te kunnen laten vermelden.

Bestuurders van voertuigen categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE

Opfriscursus wegcode

 • Verschil massa in beladen toestand - maximaal toegelaten massa
 • Snelheid
 • Stilstaan en parkeren
 • Inhalen
 • Voorrang/gedrag aan kruispunten
 • Plaats op de openbare weg
 • Beknopt overzicht van veiligheidsregels in tunnels
 • Andere recente wijzigingen

Europees aanrijdingsformulier

 • overlopen wetgeving
 • bespreking rubrieken aanrijdingsformulier
 • praktijkopdrachten aan de hand van situatieschetsen
 • Je bent op de hoogte van de recente wijzigingen in de wegcode van de verschillende Europese landen
 • Je bent in staat om een correct en volledig aanrijdingsformulier in te vullen

Datum, Prijs, locatie:

30 juni 2018 - 8u30 - 16u30

Locatie: Otegem - Scheldestraat 49C (Lokaal van Succes Invest)

160€/module

Inschrijven:

code95@succesinvest.be

Organisatie:

SYNTRA MIDDEN-VLAANDEREN is een door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit erkend opleidingscentrum met het nummer OCF-086.

SYNTRA biedt deze opleiding ook aan onder de vorm van een bedrijfstraining bij de klant en met het voertuig van de klant. Interesse? vraag inlichtingen bij onze trainingsadviseurs wim.de.keyser@nxt-pro.be, telefoon: 03 760 08 25.

Chauffeurs die reeds een rijbewijs uit de groep C/C/CE/CE1 bezaten voor 10 september 2009 moeten ten laatste op 9 september 2016 het attest van vakbekwaamheid voorleggen en hiermee bewijzen dat ze de voorgeschreven 35 punten (7 punten per opleiding van minstens 7 uur) nascholing hebben gevolgd in de vijf voorafgaande jaren. Wie de opleiding rij- en rusttijden volgt behaalt 7 punten. Chauffeurs die reeds een rijbewijs uit de groep D/DE/DE1 bezaten voor 10 september 2008 moeten ten laatste op 9 september 2015 het attest van vakbekwaamheid voorleggen en hiermee bewijzen dat ze de voorgeschreven 35 punten (7 punten per opleiding van minstens 7 uur) nascholing hebben gevolgd in de vijf voorafgaande jaren. Wie de opleiding rij- en rusttijden volgt behaalt 7 punten.

Bestuurders van voertuigen of combinaties van voertuigen die een maximum snelheid halen van 45 km per uur halen of waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 7,5 ton bedraagt en die gebruikt worden voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft (en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is) zijn vrijgesteld van de vereisten voor vakbekwaamheid.

Voor bedienden tewerkgesteld onder het Paritair Comité 226 (bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) kunt u voor deze opleiding een aanvraag tot subsidiëring indienen bij het Vormingsfonds LOGOS. Kijk op de website van LOGOS voor de regelgeving.

Het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek kent jaarlijks een opleidingsbudget toe aan elke werkgever uit de sector transport en logistiek. Dit budget kan de werkgever aanwenden om opleidingen te bekostigen voor zijn arbeiders die hij bij de RSZ in de categorie 083 aantgeeft. Voor 2013 wordt het opleidingsbudget tweemaal toegekend als financieel opleidingssteuntje in de rug.

Deze opleiding is erkend door het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwsector, waardoor je recht hebt op een sectorpremie. Voor een avondopleiding ontvang je maximum € 250 als premie en voor een zaterdagopleiding € 50 per gevolgde zaterdag. Indien jouw werkgever akkoord gaat met deze opleiding kan ook een belangrijk gedeelte van de opleidingsfactuur vanuit het sectorfonds bouw FVB Constructiv betaald worden. Meer info op www.fvb.constructiv.be

Iedere deelnemer ontvangt na afloop een attest van nascholing waarmee het aantal uren erkende opleiding vakbekwaamheid rijbewijzen C en D kan aangetoond worden.

In het  bezit zijn van een geldig rijbewijs C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE. Vergeet je rijbewijs en je elektronische identiteitskaart niet op de dag van de opleiding.

Wil je  meerdere personen inschrijven voor een opleiding uit ons open aanbod, neem dan contact met ons op. Je kan dan immers van een voordeeltarief genieten.

Informeer ook naar onze pakketformule waarbij je onmiddellijk kan intekenen op 5 modules aan een voordeelprijs.